1. Fine

    Definiție
    Apelativ folosit pentru a exprima prietenia, simpatia față de cineva
    Exemplu
    Fine, când te văd și eu cu una?
    Score